រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Provincial Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
Khnong Krepeu resort is a Recycled Resort located in the Khnong Krepeu Lech village, Memot Commune, Memot District. E...
View (487)
In addition to some of the major tourism potential, Tboung Khmum province is also one of the largest rubber plantatio...
View (780)
Huang Waterfall is located in Sre Veng village, Teuk Chrov commune, Tam Bae district, approximately 57 km from Tboung...
View (677)
Preah Theat Basrei temple is located in Preah Theat village, Preah Theat commune, Oreang Ov district, 43 km south of ...
View (691)
Sdach Korn also known as Srei Chettha II (Khmer: ស្ដេចកន or ព្រះស្រីជេដ្ឋាទី២) or Srei Chetha Thireach Reameathiptei ...
View (909)
The story takes place in the Kingdom of Cambodia, which was the capital of Lovek, and reigned from 1578 to 1576 (from...
View (585)
This monument is the site of a river guard built in the French colonial era and tourists can see the scenery of Kampo...
View (582)
It is located at Meth Khnong, at Toul Vihear village, Chiror II commune, Tboung Khmum district, Tboung Khmum province.
View (531)
Location is located in Choror Krom 2 village, Chiror 1 commune, Tboung Khmum district, Tbong Khmum province, 40km fro...
View (620)
ស្នងការរដ្ឋាន ២៤/២៤ ម៉ោង07144 22666
08887 37467
នគរបាលក្រុងសួង097778 0035
នគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំ097778 0044
នគរបាលស្រុកពញាក្រែក097778 0045
នគរបាលស្រុកអូររាំងឪ097778 0048
នគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ097778 0043
នគរបាលស្រុកមេមត់097778 0047
នគរបាលស្រុកតំបែរ097778 0046
Weather
TBOUNG KHMUM WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14047
Australian DollarAUD/KHR13069
Canadian DollarCAD/KHR13220
Switzerland FrancCHF/KHR14287
Off-shore CNYCNH/KHR1617
China YuanCNY/KHR1618
European EuroEUR/KHR14746
ប្រេងសាំង៣៦០០ ៛/លីត្រ
ប្រេង៣៥០០ ៛/លីត្រ
ជ័រកៅស៊ូកក២០០០ ៛/គក
កៅស៊ូស្ងួត៤៥០០ ៛/គក
ពោតស១៤៥០០៛/ផ្លូន
ពោតចំណីសត្វ៨៣០ ៛/គក
សណ្តែកបាយ៤០០០ ៛/គក
ត្រសក់៩០០ ៛/គក
ត្រឡាច៧០០ ៛/ផ្លែ

ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Email : admin@tboungkhmum.gov.kh

Phone Number : (+855)45 211 118

© 2021

All Rights Reserved by Tboung Khmum Administration

Last update : 2 years ago