រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Provincial Administration
  • Home
  • Potential Investment

Potential Investment

By AdminView (757)

The project is under construction

1.Cambodia-China Friendship Hospital, Tboung Khmum

Construction of the $ 50 million Cambodia-China Friendship Hospital in Tboung Khmum Province begins construction on March 1, 2019, will be completed within 32 months
  1. Stung Trang-Krochmar Bridge – Wedges and roads connecting the bridge to the town of Tboung Khmum
A bridge with a length of 1313 meters, 13.5 meters long. Construction starts in November 2017, scheduled for completion by May 2020

3.Tboung Khmum Phsar Thom Market Area (Private Sector)

Started construction in May 2019 with 24 months

4.Chamkar Thmor Market (Private Sector)

Starting construction in November 2018 is 18 months

5. Dar Border-Market Project (State Investment)

The Dar Market Project is located at the border gate of Memot district, a productive agricultural exchange
Costing US $ 2 million during construction
Popular Service
ស្នងការរដ្ឋាន ២៤/២៤ ម៉ោង07144 22666
08887 37467
នគរបាលក្រុងសួង097778 0035
នគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំ097778 0044
នគរបាលស្រុកពញាក្រែក097778 0045
នគរបាលស្រុកអូររាំងឪ097778 0048
នគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ097778 0043
នគរបាលស្រុកមេមត់097778 0047
នគរបាលស្រុកតំបែរ097778 0046
TBOUNG KHMUM WEATHER

ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Email : admin@tboungkhmum.gov.kh

Phone Number : (+855)45 211 118

© 2021

All Rights Reserved by Tboung Khmum Administration

Last update : 2 years ago