រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Administrator

រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboungkhmum Administrator

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


ប៉ូលីស117
អគ្គីភ័យ666
សង្គ្រោះ119
H1N1 Hotline012 488 981
012 836 868
Exchange Rate

Warning: file_get_contents(http://exchange.kravanh.com/api/en/exchange): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error in /home/battambanggov/public_html/wp-content/themes/cam-portal/inc/shortcode/exchange-rate.php on line 28
រូបិយប័ណ្ណឯកតាទិញ
ប្រេងសាំង(លីត្រ)៣.៤០០​៛
ប្រេងម៉ាស៊ូត (លីត្រ)៣.៤៥០៛
អង្គផ្កាម្លិះ (គីឡូក្រាម)៣.០០០៛
អង្គសែនក្រអូប (គីឡូក្រាម២.៨០០៛
ពោតក្រហម គ្រាប់ (គីឡូក្រាម)១.៣០០៛
ពោតស គ្រាប់ (គីឡូក្រាម)២.៤០០៛
ម្សៅមី (គីឡូក្រាម)២.៧០០៛
ដំឡូងមីស្ងួន (គីឡូក្រាម)៦៨២៛
ដំឡូងមីសើម (គីឡូក្រាម) ២៧៧៛
Wheather
PHNOM PENH WEATHER

Road 1, In front of old bridge Battambang

Email : info@kampot.gov.kh

Phone Number : (+855)33 932 894

© 2019

All Rights Reserved by Tboungkhmum Administration

Last update : 2 weeks ago